LA BRANCA DAURADA

 

 

- I -

La religió, des d'un punt de vista antropològic, és un conjunt de narracions fantàstiques de caràcter sobrehumà normalitzades per un grup cultural homogeni que reflecteix els seus valors i la seva moralitat.

 

 

- II -

Aquesta normalització permet que la informació indispensable per a la conservació del grup pugui passar de generació a generació de forma ràpida i eficient.

 

 

- III -

Podem entendre la religió com una eina de preservació del coneixement humà, si més no del coneixement d'un col·lectiu.

 

 

- IV -

Malauradament dins la cultura occidental moderna s'enfoca la religió com una simple i fatal causa de moltes desgràcies al llarg de la història humana.

 

 

- V -

El projecte de La Branca Daurada té com a objectiu donar una visió més general i clara sobre les religions i donar arguments per a desmitificar idees errònies i estereotips.